tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

Tổng Hợp List Son Dưới 300k Cô Gái Nào Cũng Mê

Tổng Hợp List Son Dưới 300k Cô Gái Nào Cũng Mê

Mấy màu trendy cô Mint đều đã cho lên sóng nha, nào là: đỏ gạch, hồng đất, đỏ nâu, đỏ tươi… mỗi em đẹp một kiểu, nhìn chỉ muốn ôm hết về nhà thôi

1, Black Rouge A12

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

2, Romand Juicy Tint Figfig

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

3, Black Rouge Cm07

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

4, Maybelline The Bricks 06

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

5, Son thỏi Espoir màu Brisk

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

6, Son 3CE Explicit 

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

7, Son kem Loreal 129 I Lead

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me

8, Son ColourPop Who Run This

tong-hop-list-son-duoi-300k-co-gai-nao-cung-me