[MintxObagi] Vé Tham Dự Workshop “Đẹp toàn diện cùng Obagi”

[MintxObagi] Vé Tham Dự Workshop “Đẹp toàn diện cùng Obagi”

[MINT x OBAGI] – ĐOÁN ĐÚNG TRÚNG NGAY: Hộp quà Mint + Vé early-bird dự Workshop
———
10 Cơ Hội tham dự Workshop đầu tiên kèm theo hộp quà Signature từ Mint và Obagi sẽ thuộc về 10 bạn may mắn đoán đúng – thực hiện đủ theo các bước dưới đây:

Bước 1: Trả lời câu hỏi sau: Chủ đề chính của Workshop: “Đẹp toàn diện cùng Obagi” là gì?
A. Retinol
B. Thực phẩm chức năng
C. Cả 2 phương án trên

Gợi ý: Đáp án nằm ở chính tên của Workshop
Bước 2: Like post và tag 3 người bạn
Bước 3: Comment số may mắn kèm dòng sau “Mình sẽ tham gia Workshop cùng Mint và Obagi”

Ví dụ: Đáp án X – @mint btx @ltk mint @minter hàng bông – 007 – Mình sẽ tham gia Workshop cùng Mint và Obagi